Thông tin về chủ sở hữu website

Thông tin chủ sở hữu Website:
Tên đơn vị: Ccorner.vn
Người đại diện: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: 59 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0906826886
Mã số thuế đối với cá nhân:01C8024353
Ngày cấp:09/11/2015
Nơi cấp: UBND quận Hoàn Kiếm

Hàng Nhật nội địa

Bài viết khác